Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer – Växtkomposition på höjden

Hur får man egentligen till planteringar med den där speciella wow-effekten, undrade en av våra deltagare? Jo, svaret kan ligga i hur vi hanterar höjder och mellanrumsformer. Det kan ju lätt bli så att vi fokuserar på enskilda växter och deras karaktärer, men hur de sätts samman till en helhet är just det vi kallar växtkomposition. Om kompositionen är riktigt bra så finns det inte bara en genomtänkt färgpalett utan också betydande fokus på form och textur.

Varje växt eller växtgrupp skapar i sig en form, men däremellan skapas också mellanrumsformer som trädgårdsbesökaren upplever, även om de kanske verkar osynliga eller obetydliga. Det är nu proportioner och höjder kommer in i bilden. Höstens sista chatt behandlar just detta – växtkomposition på höjden! Med hjälp av träd, buskar, gräs, höga perenner och ”spiror” skapas det där lite magiska – när man kan uppleva en plantering inifrån och riktigt omslutas av växter – istället för att bara betrakta planteringen utifrån.