Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer – Prydnadsgräs

Prydnadsgräs av alla de slag har slagit stort de senaste åren. Veckans chatt behandlar allt om dessa gräs! Från planering och design till växtplats, ståndort och löpande skötsel. Vilka gräs passar till vilka stilar? Vilka böcker eller andra inspirationskällor finns inom området? Besöksträdgårdar av särskilt värde för att se just prydnadsgräs? Specialist-plantskolor? Häng med på chatten för tips och inspiration!