Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer – Att designa takträdgårdar, terrasser och större balkonger

Vi ägnar veckans chatt åt hur man designar och anlägger takträdgårdar, terrasser och större balkonger för privatkunder. På dessa platser är det oftast soligt och torrt pga liten jordvolym och inte sällan även mycket vindutsatt. Vilka växter klarar läget och hur kan vi utforma trädgården så att kunden får känslan av en lummig trädgård hellre än en balkong med några krukor där växterna kanske lever en tynande tillvaro? Häng med på chatten och ta del av dina kursares idéer och ställ de frågor du har på lager. Vi pratar om hur man bäst tar tillvara på den lilla ytan, vilka stilar och teman som kan vara mest lämpliga för ändamålet, samt förstås om växtvalet och hela processen från design till anläggning.