Vad gör en trädgårdsarkitekt?

Som trädgårdsarkitekt planerar du trädgårdar och mindre grönytor från grunden. Det kan handla om specifika växtval och jordförbättring men framförallt är det grundstrukturen, ofta via ett övergripande tema, som bearbetas.

Hur arbetar en trädgårdsarkitekt?

Man utgår från en situationsplan om en sådan finns, en tomtskiss eller en kartbild där tomtgräns, byggnader och trädgård tydligt framgår. Från denna plan analyserar man vad som fungerar och inte, vad kunden önskar, vilka trädgårdsfunktioner som är viktiga och sedan hur man själv vill se och förändra platsen till det bättre. Via skisser, text, bilder och noggranna ritningar kommuniceras det nya förslaget.

Varför ska man anlita en trädgårdsarkitekt?

Det kan kännas svårt att få någon bra grundstruktur på sin trädgård. Ofta blir man förälskad i vissa växter och skaffar dessa utan att först tänka över grundidén för trädgårdens helhet. Då kan resultatet ibland kännas plottrigt och allt för varierande, som när man mixar många olika stilar i ett rum. Det kan vara bra att få hjälp med stommen för att sedan jobba med detaljerna själv. Det kan också handla om ett bristfälligt trädgårdskunnande eller att man helt enkelt inte har tid som gör att man hellre vill få bra hjälp utifrån.

När passar det att anlita en trädgårdsarkitekt?

Tidsmässigt är det alltid bäst att anlita en trädgårdsarkitekt på vintern. Då är det lågsäsong och det finns gott om tid för planering inför den hektiska våren, då alla andra kommer på att de vill sätta igång med trädgården. På vintern ser man också strukturen i trädgården som bäst. Vare sig man köper ett nytt hus med en tom tomt eller har en gammal trädgård som man inte vet vad man ska göra med är det bra att kontakta en trädgårdsarkitekt för rådgivning innan misstag begås som ibland kan bli ganska dyra.

Vilken trädgårdsarkitekt ska man anlita?

Den som man känner förtroende för. Rekommendationer är ofta ganska säkra. Be alltid att få titta på referensprojekt, ritningar eller bilder från andra kunder. Titta även på utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet. Personkemi är också av vikt. Du ska känna att dina önskemål och tankar blir hörda.

Vem anlitar en trädgårdsarkitekt?

Alla möjliga. Det blir allt vanligare att detta är en tjänst man vill betala för. Det kan vara barnfamiljer som inte hinner och orkar själva, personer som har en trädgårdsdröm de inte känner att de kan skapa själva, eller folk som bara vill ha en snygg trädgård, både för sig själva och för bostadsområdet i övrigt.