Trädgårdsakademin växer med YH-utbildningar i både Ängelholm och Uppsala

Vi är glada och mycket stolta att myndigheten för yrkeshögskolan gett oss förnyat och utökat förtroende att driva utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning som med det nya beslutet får både Ängelholm och Uppsala som bas. Vi tackar vår samarbetspartner YrkesAkademin. Vi tackar arbetslivet som så hängivet stöttat oss genom åren. I arbetslivet anlitar vi också våra duktiga lärare som delar med sig av expertkunskaper och erfarenheter till våra studenter. Och vi tackar våra kompetenta och handlingskraftiga studenter som vi har äran att utbilda och följa på vägen till ett nytt yrke.

https://tradgardsakademin.se/utbildning/arbetsledare/