Studieväg – heltid

Kurser som läses parallellt.

Trädgårdsdesign Primo

200 timmar

Grundkurs i växtkännedom
Prydnadsträd, buskar & barr
Perenner & sommarblommor 

240 timmar
Fältvandringar

Trädgårdsritning

80 timmar

Villaträdgårdens historia 

80 timmar

Trädgårdsdesign Hortum 

200 timmar

Trädgårdsdesign som affärsidé

200 timmar
Virtuell workshop

Ritningsläsning och mätteknik 

80 timmar
Workshop

Trädgårdens hårdgjorda ytor

80 timmar

Trädgårdsdesign Flora 

200 timmar

Examensprojekt

240 timmar

Gäller från januari 2022