Studieväg – del 2

Trädgårdens som affärsidé

200 timmar
Virtuell workshop

Ritningsläsning och mätteknik 

80 timmar
Workshop

Trädgårdens hårdgjorda ytor

80 timmar

Trädgårdsdesign Flora 

200 timmar

240 timmar

Examensprojekt

Gäller från januari 2022