Studieväg – del 1

Trädgårdsdesign Primo

200 timmar

Grundkurs i växtkännedom
Prydnadsträd, buskar & barr
Perenner & sommarblommor 

240 timmar
Fältvandringar

Trädgårdsritning

80 timmar

Villaträdgårdens historia 

80 timmar

Trädgårdsdesign Hortum

200 timmar

Gäller från januari 2022