Studieväg 2 – kurs för kurs

Grundkurs i växtkännedom
Prydnadsträd, buskar och barr
Perenner och sommarblommor 

240 timmar
Fältvandringar

Trädgårdsdesign Primo

200 timmar

Trädgårdsritning

80 timmar

Villaträdgårdens historia

80 timmar

Trädgårdsdesign Hortum

200 timmar

Trädgårdsdesign som affärsidé

200 timmar
Virtuell workshop

Ritningsläsning och mätteknik

200 timmar
Virtuell workshop

Trädgårdens hårdgjorda ytor

80 timmar

Trädgårdsdesign Flora

200 timmar

Examensprojekt

240 timmar

Gäller från januari 2022