Information om hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter

För att du ska kunna genomföra din utbildning hos oss behöver vi hantera följande personuppgifter om dig: Namn, E-postadress, Leveransadress, Fakturaadress, Telefonnummer, Inlämningsuppgifter, Ljud- och videoinspelningar, Studieresultat, Intyg, Anteckningar, Frånvaro/Närvaro, Individuell studieplan.

Utbildningsplattformen Ping Pong

Personuppgiftsansvarig: Trädgårdsakademin AB.
Personbiträdesansvarig: Ping Pong AB.

I alla våra utbildningar och kurser använder vi den digitala utbildningsplattformen Ping Pong för undervisning och administration. Informationen som lagras på utbildningsplattformen Ping Pong tillhör Trädgårdsakademin och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med Ping Pong AB, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalet får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

Typ av personuppgift: Namn, E-postadress, Leveransadress, Fakturaadress, Telefonnummer.

Källa: Den registrerade själv.

Ändamål: Fullgörande av avtal

Typ av personuppgift: Inlämningsuppgifter, Ljud- och videoinspelningar, Studieresultat, Intyg, Anteckningar, Frånvaro/Närvaro, Individuell studieplan.

Källa: Genereras internt.

Ändamål: Fullgörande av avtal.

Kommunikationsverktyget GoTo

Personuppgiftsansvarig: Trädgårdsakademin AB.
Personbiträdesansvarig: GoTo.

I alla våra utbildningar och kurser använder vi kommunikationsverktyget GoTo. Informationen som lagras på GoTo tillhör Trädgårdsakademin och vi styr över vem som kan få tillgång till den. GoTo garanterar att information inte sprids vidare till tredje part. Läs informationen här »

Typ av personuppgift: Namn, E-postadress.

Källa: Den registrerade själv.

Ändamål: Fullgörande av avtal samt för information om kommande webbinar.

Typ av personuppgift: Frånvaro/Närvaro.

Källa: Genereras internt.

Ändamål: Fullgörande av avtal samt för utvärdering av webbinar.

Kommunikationsverktyget Zoom

Personuppgiftsansvarig: Trädgårdsakademin AB.
Personbiträdesansvarig: Zoom.

I våra utbildningar och kurser använder vi kommunikationsverktyget Zoom. Informationen som 
lagras på Zoom tillhör Trädgårdsakademin och vi styr över vem som kan få tillgång till den. Zoom 
garanterar att information inte sprids vidare till tredje part. Läs informationen här »

Typ av personuppgift: Namn, e-postadress.

Källa: Den registrerade själv.

Ändamål: Fullgörande av avtal.

Typ av personuppgift: Frånvaro/Närvaro.

Källa: Genereras internt.

Ändamål: Fullgörande av avtal.

Våra övriga leverantörer

Personuppgiftsansvarig: Trädgårdsakademin AB.
Personbiträdesansvarig: Ports Group AB.

Ports Group AB garanterar att personlig information inte sprids vidare till tredje part. 

Typ av personuppgift: Namn, E-postadress.

Källa: Den registrerade själv.

Ändamål: Kommunikation via e-post.

Personuppgiftsansvarig: Trädgårdsakademin AB.
Personbiträdesansvarig: Tejarps förlag/Tidskriften Landskap.

Tejarps förlag/Tidskriften Landskap garanterar  att personlig information inte sprids vidare till tredje part.

Typ av personuppgift: Namn, E-postadress, Postadress.

Källa: Den registrerade själv.

Ändamål: Kommunikation via brev och e-post.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför verksamheten behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har även rätt att klaga på hur verksamheten hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter verksamheten behandlar om dig.

Vad händer när du är klar med din utbildning och/eller giltighetstiden för din utbildning tar slut?

När giltighetstiden tar slut har du inte längre tillgång till din kurs eller utbildning hos oss. Dina personuppgifter och din prestation i din utbildning arkiveras på utbildningsplattformen Ping Pong respektive kommunikationsverktyget GoTo.

Hur kan du själv skydda dina personuppgifter?

Det blir allt vanligare med digitala brott. Här följer några tips för hur du kan arbeta säkert och skydda din information.

  • Lås datorn, även om du bara lämnar den en kort stund. Då kan ingen obehörig komma åt din information. Av samma anledning är det smart att ha ett skärmlås på mobilen.
  • Besök bara kända webbsidor och ladda bara ned material du litar på.
  • Dela inte med dig av ditt lösenord, och ha olika lösenord för olika appar och sidor. Om du ändå råkat ge ditt lösenord till någon bör du logga in och byta det så snart du kan.

För dig som vill läsa mer om hur du arbetar säkert digitalt finns information på dinsakerhet.se, en sida från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.