Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Checklistan – ett av trädgårdsarkitektens viktigaste verktyg

Checklistan – ett av trädgårdsarkitektens viktigaste verktyg

Trädgårdsarkitektens arbetsuppdrag, att designa en grönyta, och hur väl personen utför sitt uppdrag är starkt beroende av hur man hanterar de viktiga nyckelfaktorer som möter en under arbetets gång.

Två av de viktigaste faktorerna är kunden och platsen, och hur dessa faktorer balanseras. Om platsen handlar om ståndort, funktion och hortikulturella fakta så är kunden det motsatta – social interaktion, kommunikation och tankar om drömträdgården. Ur kundens perspektiv kan idén om drömträdgården vara helt frikopplat från platsen och dess förutsättningar. Trädgårdsarkitektens jobb blir därför att foga samman dessa två ytterligheter till en optimal lösning som passar både platsens förutsättningar och människan som kommer att befinna sig på platsen i fråga.

Ett av de viktigaste verktygen som trädgårdsarkitekten kan använda för att utröna hur man bäst kan gå vidare i processen är checklistan. Den används med fördel redan vid första kundmötet för att få en god bild av kundens behov, önskemål och förväntningar, liksom platsens förutsättningar, möjligheter och begränsningar.

Frågor som både kund och trädgårdsarkitekt bör ställa sig och reda ut tillsammans är exempelvis förväntningar om trädgårdens tema, stil eller karaktär, praktiska behov och önskemål, vilken stil som huset har och vilken typ av trädgård som därför kan passa, vilken typ av jord som finns under gräsmattan och vilket läge trädgården har. Kanske är det blåsigt, blött och lerigt, eller vindstilla och skyddat men samtidigt torrt och näringsfattigt. Kanske finns en särskild naturtyp runt omkring tomten som kan säga en hel del om vilka växter som naturligt kommer att trivas på platsen, eller vilka som bör undvikas. Slutligen kanske det finns önskemål om tidsperspektiv eller budget.

Med många saker att tänka på och för att lyckas få ihop ett riktigt bra trädgårdsdesignförslag blir checklistan ett centralt verktyg som kan hjälpa trädgårdsarkitekten att hålla den röda tråden.

Här kan du se ett exempel på hur en checklista kan utformas, nämligen Trädgårdsakademins egen checklista, som våra deltagare får använda när de gör sina första designprojekt under utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt »