Växtkomposition

Det här är en kurs för dig som vill skapa upplevelserika och hållbara planteringar med trädgårdsväxter. I kursen lär du dig komponera med växter utifrån principer om rytm och repetition, färg, form och textur, proportioner och skala, fokus och blickfång. Du lär dig välja växter utifrån ståndort och att göra planteringar som bjuder på olika […]

Förberedande kurs

– till utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning och kursen Beskärningshandledare För dig som inte uppfyller den särskilda behörighet som krävs till yrkeshögskoleutbildningarna Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning och Beskärningshandledare samt till Trädgårdsakademins utbildning Beskärning & trädvård erbjuder vi här en förberedande kurs som ger dig detta. Kursen omfattar de viktigaste delarna i gymnasiekursen Växtkunskap 1.  Denna förberedande kurs […]