Beskärningshandledare

Vill du vara med och bidra till att Sveriges träd och buskar fortsätter att hanteras säkert och hållbart? Branschen är i behov av kompetenser som att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder samt ha kunskaper i att kunna bedöma och värdera om beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda. Till vem riktar sig […]

Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning

Sveriges städer växer, så också utemiljön, som ska skötas och förvaltas på rätt sätt och till rätt pris. Du kan få vara med och leda det arbetet! Som arbetsledare inom utemiljö har du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Jobbmöjligheter Behovet av arbetskraft som kan […]