Webbinar: Växtväggar

Dagens sterila väggar kommer lämna plats för framtidens levande stadslungor. Hela stadsdelar där alla fasader är fulla med organiskt liv – växter, fåglar, fjärilar och bin i symbios med vår byggda miljö.

Ingen annan lösning kan skapa lika mycket värde och de närmsta åren kommer vi se en explosion av byggnadsintegrerad grönska på olika sätt och inom alla byggnadstyper. Varför är det så attraktivt och hur skapas värdet? Varför finns det ännu så få och hur kan vi se till så det blir fler?

Det är ytterst få som har fördjupad kunskap i vilka förutsättningar och utmaningar som finns vad gäller växtväggar. Vad krävs för ett lyckat resultat i skandinaviskt klimat? Vad kostar en vägg och hur fungerar bevattningssystemen?

Lars Höglund från Butong är arkitekten som uppfann en ny metod för att gjuta betong, vilken blivit ledande för levande fasader i Skandinavien – med projekt även i Frankrike, Norge och Jordanien. I den här föreläsningen får vi en komplett bild av den levande fasaden, omvärldsanalys och dess plats i den svenska arkitekturen.

Foto: Butong