Chatt: Växtkännedom – Växters livslängd och växtdynamik

Häng med på veckans chatt och dela med dig av dina bästa växttips, eller lyssna på andras erfarenheter om växters livslängd och växtdynamik. Vi kommer att diskutera invasiva växter som sprids lätt och om kortlivade växter som kan försvinna snabbt från en plantering. Vilka arter och sorter hör till vilken grupp? Finns det tillfällen då exempelvis invasiva växter kan komma till användning? Vi kommer också att prata om vanliga misstag från verkligheten kopplat till växtdynamik och tar upp praktiska exempel till diskussion.