Skötsel – yrkesbevis

Trädgårdsakademins utbildning för yrkesbevis i skötsel riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård. Yrkesbeviset omfattar 40 moduler och vi inleder utbildningen med att kartlägga vilka kunskaper du har med dig. Utifrån kartläggningen skapar vi sedan en individuell fortbildningsplan för dig.

Utbildningsmaterialet med workshops online, föreläsningar, växtbeskrivningar, övningar, tester och inlämningsuppgifter finns tillgängligt via vår utbildningsplattform. Härifrån kommunicerar du med din lärare och dina studiekamrater under hela din utbildningstid hos oss.

Eftersom utbildningen går på distans kan vi erbjuda fri studietakt och flexibel start.

Start: Flexibel

Beräknad studietid: Bestäms i individuell studieplan

Examen: Kompetensintyg för Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö.

Träd, buskar och perenner (8+3 moduler)

Gräs (3+3 moduler)

Mark- och växtkunskap (4 moduler)

Maskiner och verktyg (7+3 moduler)

Markbeläggningar (2+5 moduler)

Lekplatser (1+2 moduler)

Skötsel och underhåll av naturmark (1 modul)

Allmän yttre skötsel och översyn (1 modul)

Produktionsstyrning – Arbetsplanering (1 modul)

Vi inleder med en kartläggning av din kompetens och tar sedan fram en skräddarsydd utbildning till dig så att du får de kunskaper och färdigheter som krävs för Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö.

Yrkesbevis utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen. Läs mer om yrkesbevis här »

Anmäl intresse för kursen här