Beskärning & trädvård – yrkesbevis

Distansutbildningen Beskärning & trädvård är en utbildning för dig som arbetar eller vill arbeta med yrkesmässiga beskärningsinsatser i offentlig miljö eller privata trädgårdar och som önskar utveckla dina kunskaper till ett yrkesbevis. Du har redan viss yrkeserfarenhet av trädgårdsarbete tillsammans med teoretiska kunskaper motsvarande gymnasiekursen Växtkunskap 1.


Så här går det till

I kursen får du grundläggande kunskaper om vedartade växters fysiologi och yttre byggnad. Du lär dig bedöma och rätt utföra vedertagna beskärningsmetoder såsom etableringsbeskärning, underhållsbeskärning och föryngringsbeskärning. I kursen ingår även kunskaper om växtnäringslära där du bland annat får lära dig om växtnäringsämnenas betydelse vid nyetablering av buskar och träd.

Förkunskaper

Beskärning & trädvård riktar sig till dig som har viss yrkeserfarenhet av trädgårdsarbete tillsammans med teoretiska kunskaper motsvarande gymnasiekursen Växtkunskap 1. Trädgårdsakademins Förberedande kurs motsvarar Växtkunskap 1.

Start: Flexibel

Pris: 16 239 inkl. moms (12 991 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav två dagar med föredrag och praktik ute i fält.

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Beskärning

Ha kunskap om och kunna utföra:

 • Underhållsbeskärning enligt grundläggande beskärningsprinciper.
 • Föryngringsbeskärning/radikalbeskärning av buskar.
 • Etableringsbeskärning av buskar och träd.
 • Uppbyggnadsbeskärning av träd och buskar.
 • Underhållsbeskärning av buskar och träd.
 • Gallrings- och röjningsarbeten i naturlika planteringar (skilja mellan pionjärväxter och sekundärväxter).
 • Yrkesmässig beskärning av fruktträd i hemmaträdgårdar, parkmiljöer och fruktodlingar.

Kunna redogöra för

 • Rätt användning av de handverktyg och maskiner som används vid yrkesmässig beskärning och gallring eller röjningsarbeten.

Ha kunskap om

 • Arbetsmiljö och säkerhet vid beskärningsarbeten

Marklära

Ha kunskap om:

 • Ståndortens betydelse för vald beskärning eller beskärningsteknik.
 • Rotsystemets betydelse för trädens tillväxt, etablering och fortlevnad.
 • Betydelsen för träden gällande markens struktur och de effekter som uppstår vid kompakterad mark.

Växtnäringslära

Kunna redogöra för:

 • Växtnäringsämnenas betydelse för rätt etablering av växtmaterialet.
 • Makronäringsämnena och dess funktion i växten.
 • Mikronäringsämnenas betydelse för etablering och blomning.
 • Ett enkelt gödslingsprogram för en nyetablerad yta med träd.

Botanik

Kunna redogöra för:

 • Växtens yttre byggnad.
 • Växtens inre byggnad.
 • Hur träden försvarar sig mot mekaniska skador såsom påkörningsskador och utförda snitt, CODIT.

Uppbyggnad och sårläkning

Anatomi & växtfysiologi

Sårläkning

 

Näringsbalans

Växtnäringsämnen

Tillgänglighet

Etablering

 

Marklära

Jordmån

Markpackning

Växtbäddar

 

Beskärningsprinciper

Etableringsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

Underhållsbeskärning

Föryngringsbeskärning

Kronreducering

Beskärningstidpunkt

 

Beskärning

Pryndadsträd

Pryndadsbuskar

Barr och städsegrönt

Häckar

Rosor

Kläng- och klätterväxter

Naturlika planteringar

Fruktträd

Bärbuskar

 

Redskap och säkerhet

Beskärningsredskap

Arbetsmiljö

Ergonomi

Beskärning & trädvård ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Utbildningen innehåller också en gemensam workshop som ges under två dagar. Datum och plats lägg upp på vårt kalendarium under hösten 2023.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Yrkesbevis
Den här kursen ger dig möjlighet att få yrkesbevis i beskärning och trädvård genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK). För att få yrkesbevis behöver du ha godkänt på kursen och dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du genomfört före, under eller som du tar dig an efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis.

Anmäl intresse för kursen här