Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning

Sveriges städer växer, så också utemiljön, som ska skötas och förvaltas på rätt sätt och till rätt pris. Du kan få vara med och leda det arbetet!

Som arbetsledare inom utemiljö har du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål.


Jobbmöjligheter

Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är stort. Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Fastighetsbolag, parkförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar och entreprenörsföretag med skötselåtaganden är alla arbetsplatser där efterfrågan är mycket stor på arbetsledare som kan sköta och förvalta utemiljö.

Upplägg och omfattning

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar och varje träff är två till tre dagar. För att få praktisk erfarenhet ingår LIA, lärande i arbete, läs mer om LIA här. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Trädgårdsakademin bedriver utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning i samarbete med YrkesAkademin. 

Läs mer om utbildningen här »

Ansök till utbildningen här

  • Avgiftsfri
  • Helt på distans
  • CSN