Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Trädgård – en växande bransch

Trädgård – en växande bransch


Hushållens utgifter för trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster har ökat från 9,6 miljarder 1993 till 26,2 miljarder kronor 2011 (källa: SCB). Inköp av blommor, trädgårdsväxter mm har stått för den största ökningen. Vi ser också en betydande ökning för inköp av hushållstjänster. I denna post ingår dock både städning av huset och trädgårdsskötsel.
I rapporten Branschbeskrivning Trädgård kom man fram till att skötsel och anläggning av trädgårdar och grönytor omfattar 33 000 helårstjänster. Omsättningen var totalt 22 miljarder, där skötsel stod för 17 miljarder medan anläggning stod för 5 miljarder.
Fritidsodlingens riksorganisation kom i sin senaste undersökning (2014) fram till att vi har 2,6 miljoner trädgårdar i Sverige. 70 % av alla svenskar har på ett eller annat sätt tillgång till trädgård. Tre miljoner människor i Sverige i åldern 15-79 år säger att de är trädgårdsintresserade.