Stipendium att söka!

Nu finns stipendium att söka för dig som är aktiv i södra Sverige. Se info nedan.

Stipendium för studier inom trädgårdssektorn

Trädgårdsföreningarna i Helsingborgs Stipendiefond delar ut stipendium till de som är speciellt intresserade av trädgårdsskötsel och trädgårdsodling, för att finansiera praktiska eller teoretiska studier i Sverige eller utomlands.

Kvalificerade sökande från södra Sverige är välkomna att skicka in ansökan. Skriftlig ansökan med betyg, information om studie- eller praktikplats, resplan och kostnadsberäkning för resa och uppehälle insändes senast den 30 april 2020 till:

Trädgårdsföreningarna i Helsingborgs Stipendiefond
Lotta Friberg
Boalt 1402
286 92 Örkelljunga

Förfrågan kan göras till Lotta Friberg, tel 0738314024 eller friberglotta1@gmail.com