Grundkurs beskärning

Skötsel och odling

En kurs för dig som vill lära dig grunderna i beskärning för att kunna utföra beskärningsuppdrag i en trädgård. I kursen får du kunskaper om grundprinciper för beskärning för att praktiskt tillämpa på de vanligast förekommande prydnadsträd, buskar och fruktträd i en villaträdgård.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har grundkunskaper i växtkännedom så att du kan artbestämma de vanligast förekommande prydnadsträden, buskarna och fruktträden i en villaträdgård.

Så här går det till

I kursen får du grundläggande kunskaper om beskärning av de vanligaste prydnadsträden, buskarna och fruktträden i villaträdgården. Du lär dig bedöma och rätt utföra vedertagna beskärningsmetoder och de vedartade växternas reaktion på beskärning vid uppbyggnads-, föryngrings- och underhållsbeskärning. Praktisk övning erbjuds genom workshop. Genom användning av verktyg och beskärningsutrustning på workshopen lär du dig att använda dessa på rätt sätt. Och träna på beskärning av olika vedartade växter. Kursen ger dig också kunskap om lämplig beskärningstidpunkt för de olika växtslagen samt vanliga sjukdomar och skadedjur i frukt och bär samt träd och buskar.

Grundkurs beskärning ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Utbildningen innehåller också en gemensam workshop som ges under två dagar. Datum och plats lägg upp på vårt kalendarium under hösten 2023.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Anmäl intresse för kursen här