Hållbar trädgård

Skötsel och odling

I kursen Hållbar trädgård får du utforska hur naturen berikar våra liv, från vår psykiska hälsa till vår överlevnad och ekonomi. Du lär dig på vilket sätt ekosystemtjänster bidrar till Agenda 2030 och en hållbar framtid för oss och vår planet. I kursen får du kunskap om vilka verktyg som finns för att identifiera och värdera ekosystemtjänster. Det här är en kurs för dig som vill utforska naturbaserade lösningar och få en djupare förståelse för de komplexa utmaningar vi står inför.

Så här går det till

Kursen inleds med en introduktion till vad ekosystemtjänster är och hur de är kopplade till Agenda 2030. Därefter följer en genomgång av vilka verktyg som finns för att verifiera ekosystemtjänster. Vi går sedan vidare till biologisk mångfald och naturbaserade lösningar. I kursens avslutande delar diskuterar vi varför kulturella ekosystemtjänster är så viktiga för oss. I kursen får du tillämpa din kunskap om ekosystemtjänster i en mängd olika miljöer och sammanhang. Du kommer att få diskutera och argumentera för värden och fördelar med att använda ekosystemtjänster för vår överlevnad och ekonomi.

Förkunskaper

För att läsa kursen Hållbar trädgård krävs inga förkunskaper, kom som du är!

Start: Flexibel

Form: Distans

Pris: 10 619 inkl. moms (8 495 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du

  • Förklara begreppet ekosystemtjänster (EST).
  • Förstå kopplingen mellan ekosystemtjänster och Agenda 2030.
  • Använda metoder och verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster.
  • Redogöra för sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Tillämpa konceptet med naturbaserade lösningar.
  • Inse vikten av kulturella ekosystemtjänster för människors välbefinnande.

Introduktion till ekosystemtjänster

Vad är ekosystemtjänster (EST)?
Varför är ekosystemtjänster viktiga?
Typer av ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella.
Exempel på ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster och Agenda 2030

Kopplingen mellan ekosystemtjänster och Agenda 2030.
Hur ekosystemtjänster bidrar till de globala målen.
Fallstudier: Ekosystemtjänster i praktiken för att uppnå hållbarhetsmålen.

Metoder och verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster

Verktyg för att identifiera och kvantifiera ekosystemtjänster.
Metoder för att värdera ekosystemtjänster.
Integrera ekosystemtjänster i beslutsfattandet.

Biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald och varför är det viktigt?
Sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Hur förlust av biologisk mångfald påverkar ekosystemtjänster.

Naturbaserade lösningar

Vad är naturbaserade lösningar och hur relaterar de till ekosystemtjänster?
Fallstudier: Dagvattenhantering, trädplantering, gröna tak och väggar.
Hur dessa lösningar kan användas för att stödja stadsplanering och utveckling.

Kulturella ekosystemtjänster

Vad är kulturella ekosystemtjänster och varför är de viktiga?
Hur vardagens utemiljöer, parker och trädgårdar kan skapa värde för människors livskvalitet, trivsel, hälsa och välbefinnande.
Fallstudier: Utformning och förvaltning av offentliga platser för mänskligt välbefinnande.

Kursen Hållbar trädgård går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Kursen tar cirka 200 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den.

Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Anmäl intresse för kursen här