Beskärningshandledare

Vill du vara med och bidra till att Sveriges träd och buskar fortsätter att hanteras säkert och hållbart? Branschen är i behov av kompetenser som att handleda och instruera medarbetare individuellt och i grupp i vedertagna beskärningsmetoder samt ha kunskaper i att kunna bedöma och värdera om beskärningsinsatser blivit fackmannamässigt utförda.

Till vem riktar sig utbildningen?

Den här korta utbildningen är tänkt att fungera som en kompetensutveckling för dig som är verksam inom branschen men vill ta din karriär till nästa nivå och stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du måste ha 6 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet inom grönyteförvaltning för att bli behörig till utbildningen samt Växtkunskap 1 eller motsvarande.

Trädgårdsakademins Förberedande kurs motsvarar Växtkunskap 1.

Ansökan och kursstart

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du hittar mer information om kursstarter och ansökningar genom att besöka utbildningens webbsida.

Utbildningens upplägg

Denna korta yh-utbildning är utformad för att kunna läsas parallellt med befintligt arbete och sker på distans. I utbildningen ingår ett praktiskt obligatoriskt moment under en kursdag. De nätbaserade seminarierna och handledartid faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid via seminarieverktyget Zoom.

Omfattning

15 YH-poäng. 3 veckor.

Studieform

Distans med 1 fysisk träff i Ängelholm.

Studietakt

Heltid.

Läs mer om kursen här »

Ansök till kursen här