Intervju med Elisabeth Öhrn Lindman – trädgårdsarkitekt med lång och gedigen erfarenhet

Jag undervisar i kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den passar mig som handen i handsken eftersom jag brinner för entreprenörskap och företagande. Det är så roligt att se hur studenterna har en idé som de utvecklar under kursens gång och i slutändan har en färdig affärsplan.

Trädgårdsarkitektföretag sedan 2006

Jag har haft flera olika yrken, bland anant som reseproducent, tysklärare och marknads- och kvalitetschef. Alla långt från trädgårdsbranschen, gemensamt för alla har dock varit att jag fått vara med och bygga upp och utveckla företagen vilket är en stor drivkraft i mig.

Jag kom till en punkt i livet som många andra också gör när jag kände att jag behövde en förändring och började fundera över vad jag verkligen ville göra. Till slut landade jag i att jag ville driva eget företag och arbeta med något kreativt och utvecklande. Färg och form har alltid funnits med i livet, jag har alltid ritat, målat och fotograferat och trädgårdsintresset har alltid funnits där. 

Så jag landade i beslutet att arbeta med färg och form med trädgård som tema i eget företag. Jag hittade utbildningen till diplomerad trädgårdsarkitekt hos Trädgårdsakademin och blev klar med utbildningen hösten 2006 då jag också startade mitt företag.

I mitt företag arbetar jag främst arbetar jag numera nästan uteslutande med större privata anläggningar, oftast nyanläggningar men även större renoveringar.

Trädgårdsdesign som affärsidé

Den första kursen jag började undervisa i var Trädgårdsdesign som affärsidé. Den passar mig som handen i handsken eftersom jag brinner för entreprenörskap och företagande. Det är så roligt att se hur studenterna har en idé som de utvecklar under kursens gång och i slutändan har en färdig affärsplan.

Trädgårdens hårdgjorda ytor

Kursen Trädgårdens hårdgjorda ytor arbetade vi fram med utgångspunkt i att som trädgårdsarkitekt behöver man även ha med sig kunskap och förståelse för hur de hårdgjorda ytorna och materialen fungerar. Det är ofta där de stora pengarna ligger och det är viktigt att det inte blir fel. Likaså vid växtval är det viktigt att förstå hur de hårda materialen fungerar.

Examensprojekt

Examensprojektkursen, som är den tolfte och avslutande delkursen i utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt, är otroligt rolig att undervisa i. Det är så inspirerande att få ge studenterna stöttning med tips och idéer och se hur de använder allt de lärt sig i de tidigare kurserna för att utveckla sina projekt.

Oavsett kurs är det så givande att få stötta med vägledning och se glädjen hos studenterna när de ”knäcker koden” och hur de stärks av att lyckas.

Trädgårdsdesign som affärsidé, Trädgårdens hårdgjorda ytor och Examensprojektkursen ingår alla i utbildningen Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Den egna trädgården är “superdesignad”

På frågan hur den egna trädgården ser ut blir svaret att den är superdesignad med tydlig form och struktur och fortfarande under uppbyggnad så gissningsvis tar den också en del tid i anspråk. Temat på Elisabeths trädgård är en blandning av hårda ytor och former med skogstema i växtmaterialet för att knyta an till den miljö som finns runtomkring.

Text: Desirée Olsson Öberg